Microsoft Windows Server 2016 Phương pháp kích hoạt phiên bản chuẩn

Sau khi bạn nhận được Microsoft Windows Server 2016 Khóa sản phẩm tiêu chuẩn, cách sử dụng nó để kích hoạt máy tính của bạn?

1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Microsoft ở góc dưới bên trái và nhấp vào quản trị viên dấu nhắc lệnh,
Nhập slmgr / ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX trên trang. Nhấn enter để hiển thị cài đặt thành công. Nhập lệnh kích hoạt slmgr / ato để hiển thị kích hoạt thành công.

2. Nếu nó không được kích hoạt, vui lòng nhập slmgr / dlv, và sau đó đi ra để chụp ảnh và gửi chúng cho chúng tôi. Tôi sẽ giúp giải quyết vấn đề.